1

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>

-<item>

<item title=”Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw” url=”http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/35/D2013000003501.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej” url=”http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1145/D2013000114501.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym” url=”http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1387/D2013000138701.pdf”/>

<item title=”Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Warszawie dnia 13 września 2011 r.” url=”http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/991/D2012000099101.pdf”/>

<item title=”Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzona w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.” url=”http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1179/D2012000117901.pdf”/>

<item title=”Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokół do tej Konwencji, podpisane w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r.” url=”http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/502/D2012000050201.pdf”/>

<item title=”Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisany w Nikozji dnia 22 marca 2012 r.” url=”http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1383/D2012000138301.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie dnia 9 września 2009 r., podpisanego w Oslo dnia 5 lipca 2012 r.” url=”http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/52/D2013000005201.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 19 lipca 2012 r.” url=”http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/243/D2013000024301.pdf”/>

<item title=”Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką San Marino o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisana w San Marino dnia 31 marca 2012 r.” url=”http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/453/D2013000045301.pdf”/>

<item title=”Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii zmieniający Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie dnia 9 września 2009 r., podpisany w Oslo dnia 5 lipca 2012″ url=”http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/680/D2013000068001.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Andorra la Vella dnia 15 czerwca 2012 r.” url=”http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/828/D2013000082801.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 14 czerwca 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r.” url=”http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/881/D2013000088101.pdf”/>

<item title=”Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga zmieniający Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., podpisany w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r.” url=”http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/964/D2013000096401.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r.” url=”http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/992/D2013000099201.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., podpisanego w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r.” url=”http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1324/D2013000132401.pdf”/>

<item title=”Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących” url=”http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/163/D2013000016301.pdf”/>

<item title=”Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych” url=”http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/179/D2013000017901.pdf”/>

<item title=”Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej” url=”http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/257/D2013000025701.pdf”/>

<item title=”Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju” url=”http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/332/D2013000033201.pdf”/>

<item title=”Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich” url=”http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/483/D2013000048301.pdf”/>

<item title=”Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych” url=”http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/876/D2013000087601.pdf”/>

<item title=”Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych” url=”http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1441/D2013000144101.pdf”/>

<item title=”Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa” url=”http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2013/736/M2013000073601.pdf”/>

<item title=”Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa” url=”http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2013/747/M2013000074701.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/19/D2014000001901.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 roku, podpisanego w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r.” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/97/D2014000009701.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Nowym Jorku dnia 28 czerwca 2013 r.” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/96/D2014000009601.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Belize o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 16 maja 2013 r.” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/95/D2014000009501.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1717/D2013000171701.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1304/D2013000130401.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/183/D2014000018301.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/223/D2014000022301.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/312/D2014000031201.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Liberii o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 7 sierpnia 2013 r.” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/450/D2014000045001.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Kuala Lumpur dnia 8 lipca 2013 r.” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/446/D2014000044601.pdf”/>

<item title=”Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz protokół do tej umowy, podpisane w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r.” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/443/D2014000044301.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/598/D2014000059801.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 roku, podpisanego w Seulu dnia 22 października 2013 r.” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/582/D2014000058201.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r.” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/581/D2014000058101.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/567/D2014000056701.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/773/D2014000077301.pdf”/>

<item title=”Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., podpisanego w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r.” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1047/D2014000104701.pdf”/>

<item title=”Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., podpisany w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r.” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1046/D2014000104601.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/915/D2014000091501.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1100/D2014000110001.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu i Wspólnej Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, podpisanych w Londynie dnia 28 listopada 2013 r.” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1082/D2014000108201.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnień końcowych dotyczących interpretacji oraz stosowania Umowy, podpisanych w Londynie dnia 25 listopada 2013 r.” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1110/D2014000111001.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r.” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1109/D2014000110901.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 29 listopada 2013 r.” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1108/D2014000110801.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1171/D2014000117101.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1215/D2014000121501.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1328/D2014000132801.pdf”/>

<item title=”Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanych w Nowym Jorku dnia 28 czerwca 2013 r.” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1344/D2014000134401.pdf”/>

<item title=”Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokół do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisane w Nowym Jorku dnia 28 czerwca 2013 r.” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1343/D2014000134301.pdf”/>

<item title=”Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisana w Londynie dnia 8 października 2013 r.” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1341/D2014000134101.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1328/D2014000132801.pdf”/>

<item title=”Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 13 listopada 2013 r.” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1387/D2014000138701.pdf”/>

<item title=”Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisana w Belgradzie dnia 24 października 2013 r” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1385/D2014000138501.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1563/D2014000156301.pdf”/>

<item title=”Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych ” url=”http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2014/905/M2014000090501.pdf”/>

<item title=”Ustawą z dnia 21 października 2014r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw ” url=”http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1478/D2014000147801.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1644/D2014000164401.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej” url=”http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1662/D2014000166201.pdf”/>

<item title=”Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw ” url=”http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1854/D2014000185401.pdf”/>

<item title=”Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe” url=”http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2014/1150/M2014000115001.pdf”/>

</item>

Instalacja Yosemite* na czysto

Do sformatowania dysku w swoim Apple’u przymierzałem się już kilkakrotnie. Wszystko dlatego, że psuły mi się różne drobne rzeczy. A to miałem problem ze ściąganiem rzeczy a to nie uruchamiały się strony z flashem… Komputer działał jakby trochę wolniej.
Pierwszy raz o czystej instalacji pomyślałem chyba jeszcze przy OS X Lion, potem przy kolejnych. W zeszłym roku kupiłem nowego Macbooka i… skorzystałem z Time Machine. Wszystkie problemy z poprzedniego komputera zostały.
Ale to co zaczęło się dziać w Yosemite trochę mnie przerosło. Oczywiście przyzwyczaiłem się, że WiFi działa jak mój modem US Robotics 14400 roku 1996, który przywiózł mój ówczesny przyjaciel i sąsiad ze Zjednoczonego Królestwa.
Trzy dni temu nastał ten moment, że postanowiłem sformatować dysk (wiem, wiem ssd się tak nie krzaczy jak starsze dyski twarde) i zacząć wszystko od nowa. A teraz szybka instrukcja co zrobiłem:
1. Zgrałem całą zawartość dysku na dysk zewnętrzny (trzeba pamiętać, że pliki i programy znajdują się w różnych katalogach).
2. Zrobiłem zrzuty ekranu z listą programów i zainstalowanymi kontami mailowymi.
2. Skorzystałem z instrukcji jak zrobić bootowalny dysk USB z iMagazine. Dzięki@Dominiklada.
3. Włożyłem dysk usb z nagranym Yosemite.
4. Zrestartowałem komputer trzymając przycisk „alt”.
5. Wybrałem dysk z Yosemite.
6. Po pewnym czasie otworzył się program instalacyjny.
7. Wybrałem język polski.
8. Wszedłem do narzędzi dyskowych i sformatowałem dysk twardy (Mac OS Kronikowalny). To było trudne :).
9. Uruchomiłem instalację systemu Yosemite.
10. Pierwszy etap instalowania powinien trwać kilkanaście minut. Ale komputer bardzo długo pokazuje, że została jeszcze jedna sekunda. U mnie to trwało ponad 20 minut. Nie należy się tym przejmować.
11. Cała operacja trwa ok. 2-3 godzin (razem ze zrobieniem dysku bootowalnego).

I to koniec! Potem trzeba doinstalować programy, założyć maile i można się cieszyć dość sprawnie działającym Yosemite. Ja zainstalowałem jeszcze poprawkę deweloperską Yosemite 10.10.2. Wszystko działa.

*Dla niewtajemniczonych Yosemite to system operacyjny na Apple’a o numerze 10.10.

Google Analytics Dashboard do WordPress

Google Analytics Dashboard for WordPress jest darmowy, funkcjonalny plugin, który wyświetla raporty Google Analytics w WordPress Dashboard.

Dane analityczne, takie jak liczba odwiedzin, świadczone przez Google API, jest zintegrowany prosty widget na swojej administracji Dashboard.

Komponent śledzenie tej wtyczki automatycznie zainstalować Google Analytics na swojej stronie internetowej, wstawiając odpowiedni kod śledzenia na wszystkich stronach internetowych.

Jeśli jesteś nowy w Google Analytics, a nie masz jeszcze konta, należy utworzyć przed przejściem dalej. Aby utworzyć pierwsze konto, nieruchomości i zobacz śledzić ten tutorial .

Czytaj dalej Google Analytics Dashboard do WordPress

Instrukcja obsługi routera VI-3223u

Wstęp
Instrukcja ta zawiera informacje o instalacji i działaniu urządzenia. Aby w pełni skorzystać z instrukcji wymagana jest podstawowa
znajomość terminologii telekomunikacyjnej.
Informacje o produktach, nowe wersje urządzeń oraz poprawki instrukcji znajdziesz na naszej stronie: http://www.orange.pl/